Streetball Piła 2013

15 czerwca 2013

plakat-1

Zapraszamy do udziału w IX Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Ulicznej o Puchar Prezydenta Miasta Piły.

Wszelkie informacje, takie jak komunikaty, regulaminy czy zaświadczenia, znajdziemy klikając więcej.


„STREETBALL PIŁA 2013”

 IX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ 3×3

 O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA PIŁY

 

ORGANIZATORZY

 1. KS Basket Piła
 2. Urząd Miasta Piły
 3. Stowarzyszenie Streetball Polska
 4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile

CEL

 1. Aktywne spędzenie wolnego czasu dzieci i młodzieży. Propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia. Muzyka w połączeniu ze sportem jako alternatywa dla zagrożeń czyhających na młodzież na każdym kroku tj. alkohol, narkotyki, papierosy, internet.
 2. Najważniejszą zasadą jest rozgrywanie spotkań według zasad fair play.

 DATA: 29 czerwca 2013 r. (godz. 10.00 – 17.00)

 MIEJSCE: Pilska Wyspa

 WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Drużyny występują w kategorii SZKOŁY PODSTAWOWE chłopców i dziewcząt, GIMNAZJUM chłopców i dziewcząt, OPEN kobiet oraz Open Mężczyzn.
 2. Zawodnicy poniżej 18-go roku życia zobowiązani są posiadać pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na uczestnictwo w turnieju (gotowy formularz poniżej na stronie www.basket.pila.pl).
 3. Zgłoszenia drużyn dokonywane są do dnia 28.06.2013 do godz. 21.00 pod adres e-mail: basket.pila@wp.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  (w zgłoszeniu muszą być zawarte następujące informacje: nazwa drużyny – kategoria, imiona i nazwiska zawodników i ich wiek, tel. kontaktowy do kapitana zespołu). Do rozgrywek można zgłosić maksymalnie 4 zawodników (3 + 1 rez.). Każdy zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny biorącej udział w danej kategorii.
 4. Zgłoszenia drużyn w kategorii OPEN Mężczyzn przez stronę www.streetballpolska.pl
 5. Skład drużyn jest niezmienny na czas trwania turnieju.
 6. Kapitanowie bądź opiekunowie odpowiedzialni są za zachowanie swojej drużyny podczas turnieju.
 7. Udział w turnieju jest bezpłatny dla wszystkich kategorii z wyjątkiem OPEN Mężczyzn.
 8. Szczegółowych informacji udziela organizator – Tomasz Pochylski tel. 665-94-93-92

 NAGRODY:

 puchary, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc 1,2,3 w każdej z kategorii

 ponadto w kategorii OPEN Mężczyzn za zajęcie I-go m-ca 1000 zł, II m-ce 600 zł, III m-ce 300 zł

 KONKURSY: Ballhandling, 3 Point Shootout, Slum Dunk, Rzut z daleka za 100 zł, Rzuty osobiste

 PRZEPISY GRY

KATEGORIE: SZKOŁY PODSTAWOWE chł. i dz., GIMNAZJUM chł. i dz.,  OPEN K

 1. “Najważniejszą osobą na boisku jest sędzia i to on ma zawsze rację”
 2. Zawody rozgrywane będą na boiskach o wymiarach 10 x 10 m, na jeden kosz. Ciągła łukowa linia, odległa od pionowej osi symetrii tablicy o 6,75 m dzieli boisko na strefę rzutów za 1 pkt. (wewnątrz linii) i strefę za 2 pkt. (na zewnątrz).
 3. Drużyna składa się z 3 zawodników + ew. 1 rezerwowy. Mecz musi zacząć 3 zawodników, a kończyć może 2.
 4. Punktacja:
  • a. zza wyznaczonej linii 2 pkt.
  • b. wewnątrz wyznaczonej lini 1 pkt.
  • c. rzut wolny 1 pkt (przy 5 faulu drużyny w jednym meczu i każdym kolejnym)
 5. Grę rozpoczyna drużyna, która wygrała pojedynek “orzeł-reszka”
 6. Gra kończy się po zdobyciu 10 pkt. przez jedną z drużyn lub upłynięciu 6 min
 7. W przypadku remisu rozegrana zostanie dogrywka do zdobycia zwycięskiego 1 pkt przez jedną z drużyn. Dogrywkę rozpoczyna zespół, który w regulaminowym czasie gry był w posiadaniu piłki.
 8. Czas meczu jest ciągły (bez wyłączania zegara, wyjątkiem jest sytuacja w której zespół bierze czas na przerwę lub jest to ostatnia minuta meczów finałowych).
 9. Faul – wyrzut piłki z końca boiska, jeżeli 5 faul zespołu i kolejny to 1 rzut wolny
 10. Faul techniczny – rzut wolny + posiadanie piłki.
 11. Faul niesportowy – 2 rzuty wolne + posiadanie piłki.
 12. Faul OUT – to przewinienie zagrażające zdrowiu zawodników, zachowanie uwłaczające godności zawodników, sędziów lub organizatorów itp. w takim przypadku zawodnik lub cała drużyna zostaje odsunięta z turnieju. Decyzję o usunięciu zawodnika lub drużyny z turnieju podejmują organizatorzy po konsultacji z sędzią głównym zawodów oraz sędzią boiskowym w trybie natychmiastowym po zaistniałej sytuacji. (3 rzuty wolne + posiadanie piłki)
 13. Mecz nadzorowany jest przez Sędziego, który rozstrzyga kwestie sporne, określa faule i mierzy czas gry.  Punkty liczy „stolik”. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia i nie ma odwołania od jego decyzji.
 14. Po zebraniu piłki po niecelnym rzucie przeciwników drużyna rozpoczyna akcję wyprowadzając piłkę poza linię 6,75 m.
 15. Po zdobyciu kosza piłka jest w posiadaniu przeciwników, rozpoczynamy od lini końcowej boiska
 16. Nie wolno dobijać piłki po niecelnym rzucie przeciwników.
 17. W meczu drużyna ma prawo do jednego “czasu” (przerwy) długości 1 min. Zmiany są hokejowe (wtedy kiedy gra jest przerwana – piłka poza polem gry).
 18. System rozgrywek jest ustalany przez ORGANIZATORA przed rozpoczęciem turnieju na naradzie z kapitanami drużyn.
 19. Niedozwolone jest zdobywanie punktów przez wyskok i wkładanie piłki do kosza z zawieszeniem się na obręczy (dunk zaliczony bez zawieszenia na obręczy).
 20. Wszystkie mecze na poszczególnych boiskach, rozgrywane są równocześnie.
 21. Organizatorzy mają prawo zdyskwalifikować drużyny w przypadku stwierdzenia wprowadzenia do gry zawodnika nie zgłoszonego uprzednio na formularzu zgłoszeniowym, bądź podania przez kapitana drużyny danych niezgodnych z prawdą.
 22. Rozgrzewka obu drużyn przygotowujących się do gry odbywa się na tym samym boisku, na którym rozgrywany będzie mecz (długość rozgrzewki max 2min). Tylko drużyny przygotowujące się do meczu mają prawo przebywać na boisku do gry.
 23. Drużyna, która jest w posiadaniu piłki ma tzw. „24 sek.” na wykonanie rzutu do kosza. Niewykonanie w tym czasie rzutu będzie karane utratą piłki. Chodzi o to aby gra była szybka i widowiskowa. W przypadku celowego przedłużania akcji obserwator (sędzia) może ukarać drużynę utratą piłki.
 24. Jakakolwiek zmiana posiadania piłki w czasie gry musi obowiązkowo powodować wyprowadzenie piłki poza linię 6,75 m
 25. Drużyny zakwalifikowane do gry powinny przestrzegać w czasie gry zasad fair play.
 26. Wszystkie drużyny zostaną wcześniej poinformowane o przybliżonych godzinach, minutach ich gry. Nie może to jednak stanowić podstawy do odwołania się od decyzji walkowera wynikającej ze spóźnienia się drużyny na mecz po uprzednim informowaniu o zbliżającym się jego rozpoczęciu (spóźnienie dłuższe niż 5 minut jest równoznaczne z walkowerem)
 27. Mecze będą się toczyć według „złagodzonych” przepisów PZKosz

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawodnicy biorący udział w turnieju są zobowiązani posiadać legitymacje szkolne kat. SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA lub dokumenty poświadczające tożsamość (kat. OPEN kobiet).
 2. Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry niezgodnie z regulaminem.
 3. Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach w regulaminie.

 

ZAŚWIADCZENIE DLA OSÓB NIELETNICH

……………………………………………………

data i miejsce

 

 

ZAŚWIADCZENIE DLA OSÓB NIELETNICH

(osobiście dostarczyć w dniu turnieju)

 

Wyrażam zgodę

na uczestnictwo mojego syna/córki

……………………………………………

(imię i nazwisko)

w IX Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Ulicznej  „Streetball Piła 2013” o Puchar Prezydenta Miasta Piły organizowanym przez Klub Sportowy Basket Piła, Urząd Miasta, MOSiR Piła, Streetball Polska.

Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/córki zezwala na udział w zawodach.
Biorę również pełną odpowiedzialność za zachowanie, a także szkody poniesione z winy dziecka.

 

Opiekun prawny/Rodzic

 

Imię i Nazwisko ……………………………………

Podpis ……………………………………………….

 

5828_615880558423809_141419030_n

SIEMENS GRAND PRIX POLSKI 2013
GRAND PRIX WIELKOPOLSKI 2013

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

GRAND PRIX PIŁY

W KOSZYKÓWCE 3X3

„STREETBALL PIŁA 2013”
IX Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ulicznej
o Puchar Prezydenta Miasta Piły

29 CZERWCA 2013

Turniej jest eliminacją w dwóch cyklach rozgrywkowych: SIEMENS GRAND PRIX POLSKI oraz GRAND PRIX WIELKOPOLSKI. Turniej zostanie rozegrany w dniu 29 czerwca 2013 roku o godzinie 10:00 na Pilskiej Wyspie (parking dla samochodów od ulicy Dąbrowskiego)

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych rozgrywki zostaną przeprowadzone w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Pile (ul. Królowej Jadwigi 2) Początek gier o godzinie 10:00.

 

 1. II.                UCZESTNICY

Turniej prowadzony będzie wyłącznie w kategorii OPEN /bez podziału na kobiety i mężczyzn – dopuszcza się również zespoły mieszane/, w której prawo gry mają wszyscy chętni urodzeni w roku 1999 i starsi po spełnieniu następujących warunków organizacyjnych:

– osobistym, indywidualnym zarejestrowaniu się na stronie www.3X3planet.com poprzez wejście na stronę www.3X3planet.com/singup, wypełnienie swoich danych i zatwierdzenie ich przyciskiem SING UP,

– przesłaniu do stowarzyszenia STREETBALL POLSKA zgłoszenia zespołu poprzez wykorzystanie aktywnego druku zgłoszeń na stronie www.streetballpolska.pl.  W zgłoszeniu należy wypełnić wszystkie rubryki podając numer KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW dla każdego członka drużyny. W przypadku kiedy zgłaszani zawodnicy nie posiadają KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW w zgłoszeniu należy pozostawić wolne pole, co automatycznie stanowić będzie złożenie wniosku o wydanie KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW. Podczas weryfikacji przed turniejem każdy zawodnik nie posiadający KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW otrzyma do podpisu wniosek o jej wydanie i po zaakceptowaniu wniosku i dokonaniu opłaty w wysokości 10,00 złotych otrzyma KARTĘ.

UWAGA!!! Zawodniczki/cy niepełnoletni muszą podczas weryfikacji dostarczyć wypełniony i podpisany druk zgody opiekunów prawnych, który stanowi załącznik do Regulaminu KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW dostępny na stronie www.streetballpolska.pl w dziale REGULAMINY.

W turnieju mają prawo udziału drużyny klubowe, szkolne, instytucjonalne lub swobodnie stowarzyszone, których wszyscy zawodnicy/czki, dopełnią powyższych formalności. W przypadku startu drużyn klubowych lub szkolnych nie ogranicza się ilości zespołów reprezentujących dany klub lub szkołę.

Turniej ma formę otwartą dla wszystkich zespołów z terenu naszego kraju oraz zagranicy, które spełniają wymagania regulaminowe /Regulamin SIEMENS GRAND PRIX POLSKI 2013 w koszykówce 3X3 dostępny na stronie www.streetballpolska.pl/.

 

 1. III.             ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną przy pomocy aktywnego druku zgłoszeń na stronie www.streetballpolska.pl. Termin zgłoszeń upływa 26 czerwca o godzinie 21:00. Po tym terminie żadne zgłoszenia nie będą przyjmowane. Wpisowe do turnieju w wysokości 50,00 złotych należy opłacić przelewem na konto Stowarzyszenia STREETBALL POLSKA ING BANK ŚLĄSKI
06 1050 1520 1000 0023 5771 5214 lub gotówką podczas weryfikacji przed zawodami.

 

 1. IV.             SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej w zależności od ilości zgłoszonych zespołów zostanie przeprowadzony systemem eliminacji w grupach i fazy play off do wyłonienia zwycięzców lub innym systemem, który gwarantuje każdemu zespołowi rozegranie minimum trzech spotkań w turnieju.

 

 

 1. V.                PRZEPISY

Turniej rozgrywany będzie według przepisów gry 3×3 FIBA wersji 2013 /szczegółowa treść przepisów na stronie www.streetballpolska.pl w dziale przepisy/.

 

 1. VI.             ZASADY KWALIFIKACJI DO TURNIEJU FINAŁOWEGO

Zespoły startujące w cyklu SIEMENS GRAND PRIX POLSKI 2013 oraz GRAND PRIX WIELKOPOLSKI 2013 w każdym turnieju eliminacyjnym walczą o kwalifikację do turnieju finałowego oraz punkty do klasyfikacji generalnej. W każdym turnieju eliminacyjnym zwycięzca kwalifikuje się do turnieju finałowego, a zespoły zajmujące miejsca 2 – 8 otrzymują punkty do klasyfikacji generalnej według klucza: II miejsce – 10 pkt, III miejsce – 7 pkt, IV miejsce – 5 pkt, miejsca V-VIII  – 3 pkt, wszyscy pozostali uczestnicy 1 pkt. W turnieju finałowym SIEMENS GRAND PRIX POLSKI 2013 udział wezmą 24 zespoły, które wywalczą awans w wyniku zwycięstwa w turnieju kwalifikacyjnym /maksymalnie 21 zespołów/ oraz  zespoły zajmujące najwyższe miejsca w klasyfikacji generalnej /minimum 3 zespoły/. W przypadku odniesienia zwycięstwa w turnieju eliminacyjnym przez zespół, który wcześniej wywalczył kwalifikację z tego turnieju żaden zespół nie zdobywa kwalifikacji do finału a w puli finałowej powiększa się liczbę miejsc dla drużyn uzyskujących kwalifikację z najlepszych miejsc w klasyfikacji generalnej SIEMENS GRAND PRIX POLSKI 2013. W turnieju finałowym GRAND PRIX WIELKOPOLSKI 2013 udział weźmie 12 zespołów, które wywalczą awans w wyniku zwycięstwa w turnieju kwalifikacyjnym /maksymalnie 6 zespołów/ oraz  zespoły zajmujące najwyższe miejsca w klasyfikacji generalnej /minimum 6 zespołów/. W przypadku odniesienia zwycięstwa w turnieju eliminacyjnym przez zespół, który wcześniej wywalczył kwalifikację z tego turnieju żaden zespół nie zdobywa kwalifikacji do finału a w puli finałowej powiększa się liczbę miejsc dla drużyn uzyskujących kwalifikację z najlepszych miejsc w klasyfikacji generalnej GRAND PRIX WIELKOPOLSKI 2013.

 

 1. VII.          KONKURSY

W trakcie trwania rozgrywki finałowej przeprowadzone zostaną konkursy otwarte:

– konkurs rzutów za 3 punkty,

– konkurs wsadów,

– konkurs rzutów z daleka (do wygrania 100 zł),

– konkurs ballhandling,

– konkursy dla publiczności,

Zgłoszenia do konkursów można będzie dokonywać w biurze zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników w konkursach.

 

 1. VIII.       NAGRODY

Zwycięzca uzyskuje prawo udziału w turnieju finałowym SIEMENS GRAND PRIX POLSKI 2013, nagrodę finansową za 1 m-ce 1000 zł, za 2 m-ce 600 zł, za 3 m-ce 300 zł oraz pamiątkowe statuetki dla każdego członka zespołu.

Zespoły zajmujące II i III miejsce otrzymują nagrody rzeczowe.

Zwycięzcy konkursów otrzymują nagrody rzeczowe.

 1. IX.             SPRAWY ORGANIZACYJNE
 2. Weryfikacja uczestników, wydawanie KART UCZESTNIKÓW odbędzie się w dniu zawodów od godziny 9:00 według programu minutowego, który zostanie określony po zamknięciu listy zgłoszeń.
 3. 2.      Uczestnicy turnieju mają obowiązek gry w koszulkach – znacznikach dostarczonych przez organizatora.