Akcja dla Marka

14 grudnia 2013

Podczas najbliższego spotkania ligowego, przeciwko GTK Gdynia odbędzie się zbiórka środków dla Marka.

Mark Klement urodził się w 2012 roku, po 10 godzinach stwierdzono znaczny spadek saturacji i dziecko zostało przeniesione na OIOM, gdzie przebywało 2 tygodnie.
Na OIOM-ie  stwierdzono że chłopiec ma wadę wrodzoną serca ASD II i VSD multi, wodonercze, cechy dysmorfii.
W późniejszym czasie stwierdzono upośledzenie psychoruchowe.
W chwili obecnej Mark jest  pod opieką wielu specjalistów: kardiologa – ze względu na ryzyko drugiej operacji serca, neurologa, alergologa, urologa, okulisty ( zez porażenny oraz astygmatyzm ) chirurga, ortopedy, gastrologa (resekcja jelita grubego w sierpniu 2013 roku) oraz poradni genetycznej.

Zapraszamy do kibicowania oraz wsparcia dla małego Marka!!

 

1